Η Πάτρα του "χτες" και του "σήμερα" μέσα από φωτογραφίες

Η πόλη των Πατρών

Η πόλη των Πατρών ιδρύθηκε από τον Πατρέα και τον πατέρα του Πρευγένη απόγονο του Λακεδαίμονα το 1082 π.Χ.

Η καινούργια πόλη δημιουργήθηκε από την συνένωση των τριών πολισμάτων που υπήρχαν, δηλαδή την Αρόη, την Άνθεια και τη Μεσάτιδα. Εξ' αυτού και ο πληθυντικός του ονόματος της πόλης.

Στην πόλη λατρευόταν κυρίως η Άρτεμις, με τις προσωνυμίες Λαφρία και Λιμνάτις καθώς επίσης η Παναχαίς Αθηνά και ο Διόνυσος.

Στους ιστορικούς χρόνους που ακολούθησαν δεν υπήρξε έντονη η παρουσία των Πατρών ούτε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ούτε στους Μηδικούς πολέμους, διότι ευρίσκοντο μακριά από το θέατρο των επιχειρήσεων.

Έντονη η παρουσία της πόλης αρχίζει από το 280 π.Χ. οπότε αι Πάτραι μαζί με τη Δύμη ιδρύουν την Αχαϊκή Συμπολιτεία που γρήγορα αναγνωρίστηκε σε όλη την Πελοπόννησο.

Η Ρωμαιοκρατία που ακολούθησε υπήρξε για την πόλη εποχή μεγάλης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα επί Οκταβιανού Αυγούστου, στολίστηκε με ωραία οικοδομήματα και έγινε κοσμοπολίτικο κέντρο. Αυτή ακριβώς την περίοδο δέχεται και τον Χριστιανισμό από τον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα και καθαγιάζεται με τον σταυρικό του θάνατο το 68 μ.Χ.

Στην εποχή των Βυζαντινών δέχτηκε μεγάλη και συντονισμένη απειλή από Σαρακινούς και Σλάβους.

Το 1205 καταλαμβάνεται από τους Φράγκους. Το 1430 απελευθερώνεται από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο όχι όμως για πολύ γιατί το 1458 κυριεύεται από τους Τούρκους και παραμένει σκλαβωμένη μέχρι το 1828 με ενδιάμεση τριαντάχρονη Ενετοκρατία.

Μετά την απελευθέρωση η ανάπτυξη της πόλης υπήρξε θεαματική, ένεκα κυρίως του γεγονότος ότι ανέκαθεν υπήρξε η πύλη εισόδου και εξόδου προς τη Δύση.